Tuğ

1. Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy, sorguç. 2. Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs.

Nazile

İnme, nüzul, nazil olma. Belâ, sıkıntı. Nezle hastalığı.

Zühra

Zühra ismi internet sitelerinde “cennette bir çiçek ismi” olarak geçiyor ancak tamamen uydurma ve yanlış bir anlamdır. Ne Kuran’da nede bir hadiste böyle bir bilgi bulunmamaktadır. Zühra ismi Zühre isminin değiştirilmiş versiyonu olarak düşünüyoruz.

1 2 3 589